CLUB CAPTAINS

1st XI

Year

 

Name

2014

2013

2012

Mark Minto

Mark Minto

Andrew Charlton

2011 Ian Stubbs
2010 Ian Stubbs
2009 Steve Black
2008 Steve Black
2007 Steve Black
2006 Steve Black
2005 Owen Rankin
2004 Owen Rankin
2003 Darren Leason
2002 Darren Leason
2001 Darren Leason
2000 Darren Leason
1999 Vic Ottaway
1998 Alan Woods
1997 Kevin Layton
1996 Steve Black
1995 Steve Black
1994 Dave Swan
1993 Dave Swan
1992 Dave Swan
1991 John Bradford
1990 John Bradford
1989 John Bradford
1988 Phil Hall

 

2nd XI

Year

 

Name

2014

2013

2012

Andrew Charlton

Andrew Charlton

Dan Woods

2011 Andrew Charlton
2010 Andrew Charlton
2009 Andrew Charlton
2008 Andrew Charlton
2007 Andrew Charlton
2006 Wes McLean
2005 Malcolm McLean
2004 Malcolm McLean
2003 Malcolm McLean
2002 Malcolm McLean
2001 Malcolm McLean
2000 Malcolm McLean
1999 Malcolm McLean
1998 Malcolm McLean
1997 Ron Bradford
1996 Ron Bradford
1995 Barry Stewart
1994 Steve Black
1993 Steve Black
1992 Steve Black
1991 Steve Black
1990 Ray Jobson
1989 Gordon Parsons
1988 Gordon Parsons

Twitter Widget